مجله علمی و خبری محیا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
http://bayanbox.ir/download/8083431232526322120/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-1.jpg

توضیحات تصویر:

1- با عقل خود تصمیم بگیرید ،نه با چشمانتان: زیرا چشمها تنوع طلب اند و هرچه را که زیباتر ببینند شیفته اش می شوند.

2- اگر شما اسیر چشمانتان هستید و به خود این حق را می دهید که توسط آن انتخاب کنید برای سایر افراد نیز این حق را قائل شوید که با چشمانشان انتخاب کنند.

3- اسیر ظاهر افراد نشوید ،اکثر انسان های کنونی خود را پشت چهره هایی پنهان کرده اند که با ویژگی های باطنشان تفاوت بسیار دارد.

4- به ابراز احساسات سایر افراد نسبت به خودتان بی تفاوت نباشید و آن ها را با جواب های ناپخته از خود نرنجانید،کمی فکر ،تفکر و تعقل در رابطه با افراد می تواند نتایج بهتری را برای شما به ارمغان بیاورد.