مجله علمی و خبری محیا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
حتما تا بحال بسیار شنیده اید که خداوند انسان را اشرف مخلوقات نامیده است. دلیل این مسئله هم اینست که خداوند خود در روح انسان دمید و به او قدرت های فراوانی داد. 

از جمله بارزترین این قدرت های الهی عقل و تفکر و اختیار بود.جدا از این موارد انسان از سایر آفریده های خدا وجه تمایزهای دیگری نیز دارد که شاید هنوز کسی به خوبی آنها را درک نکرده باشد.

در این کتاب تفاوت های میان انسان و سایر مخلوقات خدا مورد بررسی و توضیح قرار گرفته است . قطعا دانستن این موارد تاثیر چشم گیری بر روی نگرش شما از انسان و صفت اشرف مخلوقات خواهد داشت.
امید است که با خواندن این کتاب ، از خود و استعداد و تواناییهایتان بیشتر اطلاع پیدا کرده و سعی در شکوفا کردن آن ها داشته باشید.
ادامه مطلب